การเสนอให้ความช่วยเหลือ (Offering Help)


การเสนอ สำนวนที่มักใช้ ได้แก่
Can I help you? 
มีอะไรให้ผมช่วยไหม
Would you like me to help you? 

คุณอยากให้ฉันช่วยไหม
Let me help you with this. 

ขอให้ผมช่วยคุณเรื่องนี้เถอะ
Can I give you a hand? 

ฉันขอช่วยคุณได้ไหม

การตอบรับความช่วยเหลือ
Thank you very much. You’re so kind. 

ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย
Thanks. It’s very kind/nice of you. 

ขอบคุณ คุณดีมากเลย

การปฏิเสธความช่วยเหลือ
Thanks a lot. But I think I should do that myself.
ขอบคุณมาก แต่ผมคิดว่าผมควรทำเอง
Thank you very much. But I should be responsible for that.
ขอบคุณมาก แต่ผมควรรับผิดชอบมันเอง


ไม่มีความคิดเห็น on "การเสนอให้ความช่วยเหลือ (Offering Help)"

Leave a Reply

ขับเคลื่อนโดย Blogger.