การสร้างประโยคบอกเล่าด้วย verb to be

การสร้างประโยคบอกเล่าด้วย verb to be


การสร้างประโยคบอกเล่าด้วย verb to be มีหลักที่ใช้กันทั่วไปดังนี้
- ใช้เป็นกริยาแท้ ในกรณีนี้ต้องไม่มีกริยาตัวอื่น ๆ ตามหลัง verb to be โดยจะมีความหมายว่า เป็น, อยู่, คือ เช่น
 
 
jasmine and the kitty are in the bedroom.
(จัสมินและเจ้าเหมียวอยู่ในห้องนอน)
- are เป็นกริยาแท้ในประโยค

I am your friend.
(ฉันเป็นเพื่อนของเธอ)
- am เป็นกริยาแท้ในประโยค, your เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive adjective)Jasmine is talking to her mom.
(จัสมินกำลังคุยกับแม่ของเธอ)
- is เป็นกริยาช่วยในประโยค
- talking เป็นกริยาแท้ที่ผันรูปโดยการเติม - ing ตามกาล คือ present continuous tense
- her เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive adjective)


This kitten was beaten by the naughty boys. It hurts very much.
(แมวตัวนี้ถูกทำร้ายโดยเด็กเกเรจนได้รับบาดเจ็บสาหัส)
- was เป็นกริยาช่วยในประโยคแบบ Passive voice (ประธานถูกกระทำ)
- beaten เป็นกริยาแท้ ผันรูปเป็นกริยาช่องที่ 3 (กริยาช่องที่ 1 คือ beat)บันทึกช่วยจำ
หลักการสร้างรูปประโยคบอกเล่าด้วย verb to be มีหลักง่าย ๆ ด้วยกัน 4 ข้อ คือ
1. เราใช้ verb to be เป็นกริยาแท้ในประโยค โดยจะมีความหมายว่า เป็น อยู่ คือ
2. ใช้ verb to be วางไว้ข้างหน้าคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อบอกสภาพ
3. ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Continuous (ประธาน + verb to be + v.ing)
4. ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างประโยค Passive voice (ประธานถูกกระทำ)

ไม่มีความคิดเห็น on "การสร้างประโยคบอกเล่าด้วย verb to be"

Leave a Reply

ขับเคลื่อนโดย Blogger.